Muzikanten
bank: vacatures voor Muzikanten

Spelregels  -  Do's & Don't's

Particuliere advertenties "van muzikanten - voor muzikanten" zijn en blijven gratis
Als je tevreden bent over onze service en dat wilt belonen, dan kun je desgewenst een vrijwillige bijdrage overmaken op girorekening NL09 INGB 00001634 00 t.n.v. Nedcom o.v.v. "vrijwillige bijdrage Muzikantenbank".

 • Commercieel belanghebbenden (boekingskantoren, zaalverhuurders, producers, muziekdocenten, managers, verenigingen, stichtingen, ingeschrevenen bij de Kamer van Koophandel etc.) kunnen een Button of Banner of een betaalde advertentie op de MuziekBizz pagina aanvragen. 
  Bands die willen adverteren voor b.v. optredens vinden een plaats op de BandStand pagina.

 • plaatsingsduur twee maanden, de advertentie wordt daarna automatisch verwijderd
  je kunt daarna desgewenst een nieuwe advertentie opgeven
  graag reeds voor het einde van de plaatsingstermijn vervulde advertenties afmelden

 • maximaal één advertentie van gelijke strekking per persoon, per band, per rubriek.

 • Geef je een advertentie voor een band op dan ben je verplicht alle voor- en achternamen van je bandleden te vermelden. Let er op dat je namen correct opgeeft. Doe je dit niet dan word je advertentie zonder opgaaf van redenen geweigerd. 

 • Bij het opgeven van een advertentie wordt er gevraagd naar de namen van alle bandleden, dit is om misbruik van het bestand te voorkomen, deze namen worden, tenzij ze in de advertentietekst voorkomen, niet gepubliceerd. Als deze gegevens niet of onvolledig worden ingevuld zal de advertentie worden geweigerd! 

 • Het kan voorkomen dat wij na opgave van de advertentie(s) twijfels hebben over de opgegeven gegevens (van jezelf of je bandleden) of de tekst van de advertentie. Wij sturen dan een e-mail waarin om meer informatie wordt gevraagd, dat kan info zijn over de band, bandleden of individuele muzikant(en). De gegeven relevante informatie moet te vinden zijn op Internet. Dit ter voorkoming van onterecht adverteren. Het niet reageren op deze mail wordt gezien als bewijs dat er onjuiste gegevens zijn gebruikt, er volgt dan uitsluiting van adverteren.

 • Als je een "artiestennaam" of "alias" gebruikt als de te vermelden naam bij je advertentie, vermeld dan ook altijd je echte voor- en achternaam in het vak "Bandleden", deze informatie verschijnt niet bij je advertentie. Het opgeven van valse namen is verboden en leidt tot uitsluiting van verder adverteren.

 • Geef zelf je advertentie(s) op en laat dat niet door anderen doen, zorg er ook voor dat één persoon in een band de advertenties opgeeft. Het opgegeven van advertenties door anderen geeft meestal problemen bij vragen, dubbel gebruik van mailadressen, afmeldingen enz.

 • minimumleeftijd voor adverteren is 16 jaar. 

 • tenzij er wezenlijke veranderingen zijn kun je de tekst tussentijds niet wijzigen (of de advertentie "bovenaan" zetten). 
  Daaronder valt ook een bestaande advertentie laten verwijderen en kort daarop voor dezelfde rubriek een nieuwe advertentie plaatsen.

 • Wav, Mp3 of andere geluidsfragmenten kunnen, net als foto's, alleen in betaalde advertenties (MuziekBizz of BandStand) geplaatst worden.

 • voor buitenlandse adverteerders geldt; plaats voor je eventuele telefoonnummer altijd je landennummer. Geef in je tekst op in welke plaats je woont of repeteert.

 • e-mail is niet verplicht, maar advertenties met niet-bestaande e-mailadressen worden niet geplaatst! E-mailadressen worden gecheckt want de plaatsing van een advertentie wordt per e-mail bevestigd

 • als blijkt dat je niet reageert op e-mail, telefonische reacties enz. van andere muzikanten of van ons dan ga je niet respectvol om met dit medium en wordt je van verder gebruik van de Muzikantenbank uitgesloten!

 • hou de advertentietekst kort en bondig (alleen Nederlandse of Engelse tekst wordt geaccepteerd)
  tekst die uitsluitend in hoofdletters is opgesteld wordt niet geplaatst (let op "Caps Lock")

 • opgegeven internetadressen (URL's) mogen alleen naar "eigen sites" en niet naar "verzamelsites" leiden. 
  Internetadressen die leiden naar veelgebruikte verzamelsites kunnen worden geplaatst maar worden "afgeschermd" door middel van een naam. Het is aan Nedcom Muzikantenbank om te beslissen welke adressen daarvoor worden toegelaten.

 • géén advertenties voor muziekinstrumenten e.d., daar is de Muzikantenbank niet voor bedoeld!

 • de Muzikantenbank behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren als zij twijfels heeft over de strekking of aard van de advertentie en wanneer bovenstaande regels niet worden gerespecteerd. Op misbruik volgt uitsluiting van adverteren!

 • Nedcom Muzikantenbank gebruikt opgegeven persoonlijke gegevens alleen voor de kontakten tussen muzikanten in de Muzikantenbank zelf en geeft uitdrukkelijk geen toestemming aan derden om welke gegevens dan ook te hergebruiken voor mailings, advertentiecampagnes, hoaxen, verspreiding van virussen of welke andere vorm van "webvredebreuk" dan ook.

 • Zie voor uitgebreidere informatie ook de Algemene voorwaarden

Zie ook Tips bij plaatsing   Naar Advertentieformulier

Klachten

Wanneer je klachten hebt over een geplaatste advertentie, zoals b.v.: 
 • vacature is al vervuld, maar de advertentie staat nog in de Muzikantenbank
  vergeet ook als adverteerder vooral zélf niet een reeds vervulde advertentie af te melden!

 • men reageert niet op reacties (er wordt niet teruggemaild of gebeld)

 • e-mail werkt niet (je krijgt een bericht terug dat de post onbestelbaar is)

 • hyperlink loopt dood (de in de advertentie genoemde hyperlink/URL werkt niet)

gebruik dan het klachtenformulier.

Vraag en Antwoord (FAQ)

Hier vind je een antwoord op de aan Nedcom Muzikantenbank meest gestelde vragen:
Waarom staat er niet wanneer een advertentie is geplaatst?
Omdat we oudere advertenties niet willen discrimineren: soms duurt het nu eenmaal wat langer voordat je het juiste bandlid of de juiste band hebt gevonden.
Kan ik dan helemaal niet zien of het een oude of een nieuwe advertentie betreft?
Toch wel: advertenties worden geplaatst in volgorde van binnenkomst - de nieuwste staan dus altijd bovenaan. 
Ben je een regelmatige bezoeker van de Muzikantenbank, bekijk dan alleen de bovenste advertenties
Hoe lang staat een advertentie dan in het bestand?
Maximaal twee maanden, daarna wordt ie verwijderd.
Kan ik, door mijn advertentie vaker op te geven, bovenaan in de lijst blijven staan?
Nee, als je een advertentie vaker dan éénmaal (per twee maanden) opgeeft, krijg je een waarschuwing en wordt bij herhaald misbruik de advertentie uit het bestand verwijderd en riskeer je te worden uitgesloten van verder adverteren in de Muzikantenbank.
We willen het graag eerlijk houden en iedereen evenveel kans geven!
Hoe kan ik mijn advertentie laten verwijderen?
het bevestigingsbericht dat je hebt toegestuurd gekregen toen je een advertentie hebt geplaatst kun je gebruiken om je advertentie te laten verwijderen als je bent voorzien. 
Stuur de bevestigingsmail terug (retour afzender - muzikantenbank@nedcom.nl) en zet in de onderwerpregel: "verwijderen"
Ik ben mijn bevestigingsbericht kwijt, wat nu?
als je het bevestigingsbericht dat je hebt toegestuurd gekregen toen je een advertentie hebt geplaatst kwijt bent en een advertentie wilt verwijderen of wijzigen, dan kun je de advertentie kopieren en in een e-mailbericht plakken (niet als bijlage verzenden!) en verzenden naar muzikantenbank@nedcom.nl 
Dat is mooi, maar ik heb geen e-mailadres, wat nu?
Als je geen e-mailadres hebt dan kun je wellicht bij een kennis, op school, op je werk of vanuit de bibliotheek een mailtje versturen waarop je je telefoonnummer vermeldt. Je krijgt dan natuurlijk geen bevestigingsmail van ons en moet je advertentie verwijderen zoals hierboven aangegeven.
Hoe kan ik dan de tekst van mijn advertentie laten wijzigen?
Een verzoek om (een wezenlijke) wijziging van een advertentietekst dien je in, door het bevestigingsbericht van de te wijziging advertentie te retourneren (niet als bijlage/attachment) en daar boven aan te geven wat de nieuwe tekst moet zijn. Hiermee wijzig je de tekst in de advertentie - niet de "positie" van je advertentie...
En s.v.p. niet onnodig laten wijzigen; de redactie van de muzikantenbank is ook maar mensenwerk!
Waarom kan ik mijn advertentie niet zelf beheren?
Op andere "muzikanten-prikborden" zie je dat wanneer de opgave van advertenties vrij wordt gelaten, het al gauw een zooitje wordt: dubbele advertenties, niet ter zake doende teksten, spam-advertenties, opmaak en taalvervuiling etc.
Je wilt niet weten wat er, ondanks onze - toch duidelijke - regels, dagelijks bij ons binnen komt...
Waarom kan ik niet selecteren op regio?
Omdat bij selectie op regio de omliggende regio's worden uitgesloten van weergave en wij muzikanten vaak best bereid zijn om een stukje te reizen. Een muzikant in de aangrenzende regio kan bovendien dichterbij zijn dan een muzikant aan de andere kant van jouw regio... 
Je kunt overigens natuurlijk wel zoeken op b.v. "Madurodam"...
Kan er geen selectie op basis van muziekstijl worden gemaakt?
Muziek is zó moeilijk in te delen in voor iedereen bevredigende vakjes, dat je altijd mensen en groepen tekort doet wanneer je b.v. tien hoofdstromingen definieert. 
Je kunt overigens natuurlijk wel zoeken op b.v. "soft metal"...

Tips

Zoeken in de pagina:
Als je MS Internet Explorer gebruikt, dan vind je in de rechteronderhoek een blauw blokje waarmee je kunt zoeken binnen de getoonde pagina.
Zo kun je zoeken op b.v. "bassist(e)", "blond", "soft metal", "soft-metal", "amsterdam", of "hoogste gage". Typ de gezochte tekst (zonder de in het voorbeeld gebruikte " ") in het tekstbalkje en klik op de knop "Zoek".
Maak de zoekopdracht niet direct te specifiek: probeer eerst "blond" i.p.v. "niet al te blond".
Met de hyperlinks onder het zoekbalkje kun je snel weer terug naar boven, vorige pagina of de startpagina.
Heb je een andere browser, klik dan in de pagina en toets CTRL-F of gebruik de zoekopdracht uit het programmamenu.
Recept voor supersnel zoeken naar "meer van hetzelfde" op huidige pagina:
 1. Dubbelklik op (selecteer) het woord waarnaar je wilt zoeken
 2. Toets CTRL-C
 3. Toets CTRL-F
 4. Toets CTRL-V
 5. Toets ENTER
Een advertentie kun je kopiëren of afdrukken door 'm eerst te selecteren:
 1. klik voor het eerste woord van de advertentie
 2. druk op de SHIFT-toets en houd die vast
 3. klik voor het eerste woord van de volgende advertentie
 4. laat de SHIFT-toets los
Kopiëren:
Afdrukken:
 1. Druk op de CTRL-toets en houd vast
 2. Druk op de C-toets
 3. Laat de CTRL-toets los
De selectie staat nu in het geheugen en kun je plakken (CTRL-V) in b.v. een e-mailbericht of MSWord
 1. Druk op de CTRL-toets en houd vast
 2. Druk op de P-toets
 3. Laat de CTRL-toets los
Nu opent het windows Afdrukken venster en kies je het bolletje voor "Selectie" en OK - nu wordt alleen de selectie afgedrukt.
 

Tips bij plaatsing:

  Bevestiging, plaatsingsdatum, verwijderen:
  de plaatsing van je advertentie wordt bevestigd met een e-mail bevestigingsbericht.
  De verzenddatum van de bevestiging geldt als plaatsingdatum, zodat je ook weet wanneer de advertentie wordt verwijderd, namelijk twee maanden later. 
  Bewaar het bevestigingsbericht dus... je hebt het nog nodig!

  Afmelden, verwijderen of wijzigen:
  de bevestigingsmail die je hebt toegestuurd gekregen toen je een advertentie hebt geplaatst kun je ook gebruiken om je advertentie te laten verwijderen als je bent voorzien of om je advertentie te laten wijzigen. 
  Stuur de bevestigingsmail terug (retour afzender of naar muzikantenbank@nedcom.nl) en zet in de onderwerpregel: "verwijderen" of "wijzigen", met in het laatste geval een beschrijving van de gewenste wijziging boven de oorspronkelijke berichttekst.

  Een Formulier verzenden:
  wacht nadat je op de knop Verzenden hebt geklikt eventjes
  ; als de verzending is geslaagd zie je een bevestiging! Je formulier moet door de server worden verwerkt en dat kan "als het druk is" even duren.
  Iedere keer klikken op "Verzenden" verstuurt je formulier nóg een keer en dat is niet de bedoeling.

Zie vooral ook de spelregels  -  Do's & Don't's Naar Advertentieformulier

Hyperlinken

Als je een hyperlink naar deze site op je homepage wilt opnemen, haal dan hier de code en een banner op!
 

 

Advertentie plaatsen? Formulier invullen! Succes ermee! 

 
Top | Terug | Start


Web ontwerp door Nedcom WebArt